DeCRIT Projesinin Online Başlangıç Toplantısı:

DeCRIT’in başlangıç toplantısı 21 Aralık 2020’de gerçekleşti. Ne yazık ki, mevcut pandemi durumu nedeniyle proje üyeleri arasındaki bu ilk temas çevrimiçi olmak zorundaydı, ancak toplantı net tanımlanmış bir gündeme göre gelişti ve projenin ilk aşamalarıyla ilgili tüm önemli hususlar ele alındı.

Koordinatör kurum olarak IES Legio VII, ortakları memnuniyetle karşıladı ve DeCRIT’e katılmaya istekli oldukları için onlara teşekkür etti. Daha sonra tüm ortaklar kurumlarını, projede yer alacak kişileri sunmuş ve proje fikri ve öncelikleri ile ilgili çalışmalarını ve beklentilerini anlatmışlardır.

Temel bir konu olarak, üç lise ve ortaokuldaki (Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla – LT; Peyami Safa Ortaokulu – TR; IES Legio VII – SP) ortaklar, özellikle birinci fikri çıktının pilot uygulamasında olmak üzere proje kapsamında yer alacak öğrencilerin belirli yaş gruplarını tartıştılar. Hedef yaşın 12-14 yaş olması konusunda anlaştılar. Bu açıdan o yaştaki öğrencilere eleştirel düşünme tutum ve stratejileri aşılamanın onların kişisel ve akademik gelişimleri için çok faydalı olduğuna şüphe yoktur.

Ayrıca, fikri çıktıdan sorumlu olan Collegium Balticum (PL), Eleştirel Düşünmeyi yenilikçi öğrenme yöntemleri çerçevesinde temel bir yaşam yeterliliği olarak geliştirmek için bir Eğitim Müfredatı ve bununla ilgili metodoloji geliştirmeyi içeren Fikri Çıktı 1’i tanımladı. Bu metodoloji, aşağıdaki şekilde dağıtılan 5 özel Modüle bölünecektir:

  • M1 (Turkey) Tartışma / Akıl Yürütme Teknikleri ve Modelleri
  • M2 (Poland) Oyunlaştırma Yoluyla Karar Verme ve Aktif Vatandaşlık
  • M3 (Lithuania) – Bilgi Üzerine Eleştirel Düşünce (Sahte Haber ve Etik Gazetecilik)
  • M4 (Spain) Sosyal Medyada Yüzleşen Görüşler ve Ayrımcılık
  • M5 (Italy)Hikaye Anlatımıyla Demokrasiyi Geliştirmek için Sürdürülebilirlik Bilinci

Ayrıca, yönetim ve idare (ortaklık anlaşmaları, finansal raporlama vb.), ortakların sorumlulukları ve görevleri, IO1 görevleri ve son tarihleri, yaygınlaştırma stratejisi ve faaliyetleri vb. (Associazione NET – IT idaresinde) ile ilgili çeşitli yönler tartışıldı.

Bu başlangıç toplantısı, DeCRIT’e dahil olan kurumların çeşitliliğinin ve doğasının, proje hedeflerine ve sonuçlarına ulaşmak için mükemmel bir varlık olduğunu açıkça ortaya koydu. Elbette hepimiz gelecekteki yüz yüze toplantılar ve hareketlilikler için umudumuzu dile getirdik çünkü çevrimiçi iletişim temel toplantı amaçları için tamamen etkili olsa da, motivasyon, daha iyi sonuçlar ve katılımcılar arasında daha iyi bir ilişki kurmak söz konusu olduğunda asla yüz yüze iletişimin yerini alamaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Facebook Twitter Instagram
tr_TR