Aktif ve Yaratıcı Eğitimde Eleştirel Düşünme: ETIC_Algarve.

Eleştirel düşünme sadece toplum için değil, bireyin kendisi için de önemli bir konudur. Bu nedenle, gerçeklik bilincine ve açık düşünebilen ve toplumda fark yaratabilen bağımsız bireylere sahip olabilmemiz için her insanda bunu geliştirmek esastır.

Böyle iddialı bir hedefe ulaşmak için okulların önemli bir rolü vardır, çünkü öğrencilerin erken yaşlardan itibaren ve her türlü bağlamda Eleştirel Düşünmeyi pratik yaparak öğrenip ustalaşabilecekleri yerdir. Bu tür bir uygulama, her bireyin ve bir bütün olarak toplumun uzun vadeli ekonomisi, demokrasisi ve yaratıcılığı gelişimi için hayati öneme sahiptir.

ETIC_Algarve’de, her alanda eleştirel düşünmeyi teşvik etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyoruz. Her şeyin ötesinde, bu “okul dışı okul” öğrencilere yaratıcılıklarını ifade etme ve keşfetme, kendi fikir ve projelerini yaratma ve yürütme ve nihayet kapasitelerini artırma özgürlüğü verir. Bu nedenle, öğrenciler arasındaki eleştirel tartışmaların, diğer bir deyişle “Beyin Fırtınası”nın, onların sorunları tanımlamaları, bakış açılarını savunmaları, tartışmaları ve ardından çözüm bulmaları için iyi bir yol olduğuna inanıyoruz.

Sınıf sunumları, sınıf içi tartışmalar ve çeşitli multimedya materyallerinin yanı sıra, burada ETIC_Algarve’de öğretilen alanlarla bağlantılı zorluklar ve atölye çalışmaları da başlatıyoruz. Bunun en iyi örneklerinden biri, “Lábia” (fikir laboratuvarı) tüm okuldan öğrencilerin çeşitli gruplara karıştırıldığı ve daha önce verilen brifinge yanıt olarak bir fikir/çözüm beyin fırtınası yapmak, yürütmek ve sunmak zorunda olduğu yaratıcı bir meydan okumadır.

Farklı beceri alanlarından öğrencileri dahil ederek, takım çalışmasını, sosyal ve duygusal zeka becerilerini, son teslim tarihlerini ve brifing hedeflerini yönetmek zorunda kalırken, rahatlık bölgelerinin dışında eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini artırmaya çalışıyoruz. “Lábia”, öğrencilerimize yalnızca bireysel olarak değil, aynı zamanda sosyal grubun bir parçası olarak da demokratik ve bilinçli karar verme yolu olarak eleştirel düşünmenin önemini öğretmek için harika bir ortam olduğunu kanıtladı.

DeCrit projesine katılarak, eleştirel düşünmenin önemi ve Eğitimde nasıl kullanılabileceği hakkında daha fazla kişiye ulaşmayı (ve öğretmeyi) umuyoruz. Bundan sonra adaletsizliğin daha az olduğu, gerçeği analiz edebilen ve dolayısıyla onu dönüştürebilen özgür ve aktif bireylerin olduğu bir dünyaya katkıda bulunmayı umuyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Facebook Twitter Instagram
tr_TR