Eleştirel Demokrasi


Eleştirel Düşünmeyi Daha Demokratik, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Toplum İnşa Etmek İçin Bir Eğitim Aracı Olarak Kullanma

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın [iletişim] sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.


Öncelik 1

Bireyleri temel becerileri ve temel yeterlilikleri edinme ve geliştirmede desteklemek

Öncelik 2

Sosyal İçerme

Öncelik 3

Ortak değerler ve sivil katılım


Projemiz

DeCRIT, Ana Eylem 2 (İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi) altında ve daha spesifik olarak KA201 (Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklık) kapsamında geliştirilen bir Erasmus + projesidir.

DeCRIT, Eleştirel Düşünmeyi yenilikçi eğitim metodolojilerinin merkezine getirmeye yardımcı olabilecek yüksek kaliteli Fikri Çıktılar yaratmayı amaçlamaktadır:

 • Fikri Çıktı – öğretmenlerin eğitim bağlamlarında eleştirel demokrasiyi teşvik etmelerine yardımcı olacak yenilikçi bir EĞİTİM MÜFREDATI.

2. Fikri Çıktı – öğretme-öğrenme süreçlerinde eleştirel düşünme becerilerini göstermek ve uygulamak için bir E-ÖĞRENME “MOOC” PLATFORMU.

İspanyol lisesi IES Legio VII (León, İSPANYA) koordinasyonunda çeşitli Avrupa kurumları konsorsiyumu tarafından geliştirilmiştir.


Eleştirel Demokrasi

Neden “Eleştirel Demokrasi”?

Demokrasi, sanki vatandaşların sığındığı, her şeyi kucaklayan, fark edilmeyen bir sığınakmış gibi, genellikle hafife aldığımız bir şeydir. Bununla birlikte, günümüz Avrupa toplumunda eğitim, siyaset, göçmenlik, teknoloji, ifade özgürlüğü veya iklim değişikliği ile ilgili görüşlerle yüzleşmek Avrupa demokrasisi için bir meydan okuma oluşturuyor ve bu da vatandaşların belirli yeterlilikler geliştirmesinin yanında zihinsel ve daha eleştirel bir şekilde düşünmek ve hareket etmek için tutumsal stratejiler oluşturmasını sağlıyor. Böylece giderek daha sağlıklı bir demokrasiye ulaşmak mümkün hale geliyor.

DeCRIT, öğrenciler ve genel olarak gençler arasında Eleştirel Düşünmeyi teşvik etme ihtiyacına dayanmaktadır, bunu kişisel gelişimi teşvik etmek, sosyal içermeyi teşvik etmek ve demokratik katılım için gerekli diğer özel çapraz becerilerin edinimini geliştirmek için gerekli bir öz strateji veya meta-yetkinlik olarak anlamaktır.


Hedefler

ÖĞRETMENLERE ve EĞİTİMCİLERE eleştirel düşünmeyi günlük faaliyetlerinde müfredatlar arası bir strateji olarak yenilikçi bir şekilde kullanmaları için uygun becerileri sağlamak

TÖĞRENCİLERE ve gençlere yenilikçi öğrenme yöntemleri çerçevesinde eleştirel düşünmeyi temel bir yaşam yeterliliği olarak kullanmaları için uygun becerileri sağlamak.

Beklenen Etki

Somut sonuçlarının doğası ve kullanım ve yaygınlaştırma planı sayesinde, DeCRIT’in etkisi şu şekilde öngörülmektedir:

 • Eleştirel Öğretme-Öğrenme Metodolojilerine çok sayıda yararlanıcının (yaklaşık 5000 öğrenci / 200 öğretmen) uzun vadeli katılımı.
 • Kişilerarası ve kişilerarası yeterliklerin önemli ölçüde edinilmesi.
 • Öğretme-öğrenme süreçlerinde eleştirel düşünme yoluyla yaygın demokratik değerler ve aktif vatandaşlık uygulaması.
 • Eğitimde yenilik konusunda bilgi alışverişini teşvik etmek için kalıcı uluslararası ağların oluşturulması.
 • Yaşam boyu öğrenme için gelişmiş yeterlilik edinimi.
 • Günümüz eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına uygun daha açık eğitim müfredatı oluşturma ihtiyacı konusunda farkındalık yaratma.
 • Eşitliği, kapsayıcılığı, kültürlerarasılığı veya sürdürülebilirlik bilincini teşvik eden Avrupa 2020 ve 2030 stratejilerine katkı.
 • Proje çıktılarının ve sonuçlarının geniş ölçekte yaygınlaştırılması.

“Gözler sadece zihnin anlamaya hazır olduğunu görür”

Henri BERGSON

 • Travelling to Think Critically – A plan(e) for Social Inclusion
  In the times of cheap flying, quite accessible translators and motivating social media, we do love to travel more than ever. Or at least we do love to take pictures in the places from the
 • “Good school” is the result of Critical Thinking
  What should a good school be? In this conversation between Carlo Crosato and pedagogue Massimo Baldacci, professor of General Pedagogy at the Carlo Bo University of Urbino, we address the question of how to form
 • Aktif ve Yaratıcı Eğitimde Eleştirel Düşünme: ETIC_Algarve.
  Eleştirel düşünme sadece toplum için değil, bireyin kendisi için de önemli bir konudur. Bu nedenle, gerçeklik bilincine ve açık düşünebilen ve toplumda fark yaratabilen bağımsız bireylere sahip olabilmemiz için her insanda bunu geliştirmek esastır. Böyle
Facebook Twitter Instagram
tr_TR