Krytyczna Demokracja


Wykorzystanie krytycznego myślenia jako narzędzia edukacyjnego do budowania bardziej demokratycznego, włączającego i zrównoważonego społeczeństwa

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Priorytet 1

Wspieranie osób w nabywaniu i rozwianiu podstawowych umiejętności oraz kluczowych kompetencji

Priorytet 2

Inkluzja społeczna

Priorytet 3

Wspólne wartości, zaangażowanie i uczestnictwo obywatelski


Nasz Projekt

DeCRIT to projekt programu Erasmus+ realizowany w ramach Akcji Kluczowej 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, a dokładniej w ramach Akcji Kluczowej 201: Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej w zakresie innowacji edukacyjnych.

DeCRIT ma na celu stworzenie wysokiej jakości Rezultatów Intelektualnych, które pomogą wprowadzić myślenie krytyczne do innowacyjnych metodologii edukacyjnych:

IO1 – innowacyjny KURS SZKOLENIOWY, który ma na celu pomóc nauczycielom w promowaniu krytycznej demokracji w kontekstach edukacyjnych.

IO2 – PLATFORMA E-LEARNINGOWA “MOOC”, w celu pokazania i wdrożenia umiejętności krytycznego myślenia w procesach nauczania-uczenia się.

Projekt jest realizowany przez zróżnicowane konsorcjum instytucji europejskich i jest koordynowany przez hiszpańską szkołę średnią IES Legio VII (León, HISZPANIA).


Krytyczna Demokracja

Dlaczego “Krytyczna Demokracja”?

Demokracja jest czymś, co zazwyczaj uznajemy za oczywiste, tak jakby była tylko niezauważalną, wszechogarniającą osłoną, w której obywatele znajdują schronienie. Jednak w dzisiejszym społeczeństwie europejskim konfrontacja poglądów na temat edukacji, polityki, imigracji, technologii, wolności słowa czy zmian klimatycznych stanowi wyzwanie dla demokracji europejskiej co sprawia, że niezwykle ważne jest rozwijanie przez obywateli konkretnych kompetencji, a także strategii mentalnych i postaw, aby myśleć oraz działać w sposób bardziej krytyczny, osiągając w ten sposób coraz zdrowszą demokrację.

DeCRIT opiera się właśnie na potrzebie promowania krytycznego myślenia wśród uczniów i młodych ludzi w ogóle, rozumiejąc je jako meta-kompetencję niezbędną do wspierania rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz ułatwiającą nabywanie innych specyficznych umiejętności transwersalnych wymaganych do demokratycznego zaangażowania i aktywnego obywatelstwa.


Cele

Wyposażenie NAUCZYCIELI i EDUKATORÓW w odpowiednie umiejętności innowacyjnego wykorzystania krytycznego myślenia jako strategii międzyprzedmiotowej w ich codziennych działaniach.

Wyposażenie UCZNIÓW i młodych ludzi w odpowiednie umiejętności wykorzystywania krytycznego myślenia jako istotnej kompetencji życiowej w ramach innowacyjnych metod nauczania.


Oczekiwany Wpływ

Dzięki właściwościom wymiernych rezultatów, jak również planowi ich wykorzystania i rozpowszechniania, wpływ DeCRIT jest przewidywany w następujący sposób::

  • Długoterminowe zaangażowanie dużej liczby beneficjentów (około 5000 uczniów / 200 nauczycieli) w krytyczną metodologię nauczania-uczenia się.
  • Znaczące nabycie kompetencji intrapersonalnych i interpersonalnych.
  • Szeroko rozpowszechnione praktykowanie wartości demokratycznych i aktywnego obywatelstwa poprzez krytyczne myślenie w procesach nauczania-uczenia się.
  • Stworzenie trwałych sieci międzynarodowych w celu wspierania wymiany wiedzy na temat innowacji edukacyjnych.
  • Poprawa nabywania kompetencji dla całożyciowego uczenia się.
  • Podnoszenie świadomości w zakresie potrzeby tworzenia bardziej otwartych programów szkoleniowych dostosowanych do współczesnych potrzeb edukacyjnych i społecznych.
  • Wkład w realizację strategii “Europa 2020” i “Europa 2030”, promowanie świadomości w zakresie równości, inkluzji, międzykulturowości i zrównoważonego rozwoju.
  • Rozpowszechnianie na dużą skalę rezultatów projektu.

“Oko widzi tylko to, co umysł gotowy jest pojąć

Henri BERGSON


Facebook Twitter Instagram
pl_PL